Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate 

Compania SYNERGY CONSTRUCT S.R.L. (denumită în continuare „SYNERGY”) administrează și este proprietarul platformei https://www.escaperesidence.ro/ (denumită în continuare „ESCAPE RESIDENCE”). 

Proiectul rezidențial ESCAPE RESIDENCE este dezvoltat prin intermediul companiei STRAULEȘTI 29 RESIDENTIAL S.R.L., parte din grupul de firme SYNERGY. Astfel, STRAULEȘTI 29 RESIDENTIAL S.R.L. își asumă alături de SYNERGY CONSTRUCT calitate de „Operator de date cu caracter personal” în raport cu activitățile de prelucrare a datelor descrise în prezenta Politică. 

SYNERGY manifestă un interes deosebit pentru domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, având o preocupare constantă pentru îmbunătățirea proceselor interne și actualizarea mijloacelor informatice, asigurând o calitate superioară a activităților de prelucrare realizate, în acord cu normele legale în vigoare. 

Drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei ESCAPE RESIDENCE, respectiv design, desene, reprezentări grafice și text care sunt disponibile în cadrul website-ului aparțin în exclusivitate SYNERGY. 

Această Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SYNERGY care își asumă calitatea de Operator de date cu caracter personal în relație cu clientul nostru persoană fizică sau cu un reprezentant al unui partener SYNERGY (persoană juridică) interesat(ă) de serviciile companiei. De asemenea, vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră personale în alte contexte, de exemplu când vizitați site-ul nostru web sau când ne sunteți partener de afaceri pentru diverse produse sau servicii. 

1.În ce scopuri vă prelucrăm datele personale?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

2.Ce fel de date prelucrăm și cum facem acest lucru?

Putem colecta și utiliza următoarele date cu caracter personal care vă aparțin:

Astfel de date personale includ:

Toate datele cu caracter personal și informațiile prelucrate le obținem de regulă direct de la dumneavoastră după cum urmează: 

În eventualitatea în care primim datele dumneavoastră de contact printr-o recomandare, la data primului contact pe care îl inițiem vom confirma cu dumneavoastră interesul manifestat pentru serviciile SYNERGY și vom prezenta pe scurt modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, solicitând-vă deopotrivă consimțământul pentru prelucrarea acestor date în scopul/scopurile declarat(e) conform prezentei Politici. 

3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal având una sau mai multe dintre următoarele baze legale:

4. Utilizarea cookie-urilor

SYNERGY utilizează cookie-uri și dacă este cazul, alte tehnologii similare (beacons, pixeli etc.), pentru a gestiona sesiunile de conectare la platformă, pentru a oferi secțiuni ale paginilor web personalizate și a adapta conținutul pentru a reflecta nevoile și interesele specifice ale utilizatorilor.

Cookie-urile vor fi înțelese ca fiind date IT sub forma unor fișiere de mici dimensiuni, instalate în terminalul utilizatorului, de tip laptop, telefon mobil smartphone sau tabletă, incluzând fără limitare fișiere text, stocate în scopul utilizării unei pagini web. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor acestuia. De regulă, cookie-urile conțin numele paginii web de proveniență, data stocării pe terminalul utilizat și un număr unic sau IP. 

Utilizăm următoarele categorii de cookie-uri:

Google Analytics 

SYNERGY utilizează Google Analytics versiunea 4, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește module cookie (fișiere text introduse pe computer) pentru a ajuta operatorii de site-uri web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de fișierele cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP a utilizatorului) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele acesteia din Dublin, Irlanda. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării performanței utilizării platformei, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului pentru operatorii de site și în furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului și sunt puse la dispoziția noastră. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa IP a utilizatorului cu alte date deținute de Google. Prin utilizarea acestui site, vă vom solicita consimțământul pentru prelucrarea datelor voastre de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus. 

Cookie-urile Google Analtyics sunt următoarele: 

Denumire Cookie

Descrierea scopului

Durata de utilizare

_ga

Folosit pentru a distinge utilizatori

2 ani

_gid

Folosit pentru a distinge utilizatori

24 de ore


Pentru a explica în detaliu cum utilizează Google cookie-urile și alte tehnologii similare, în ce scop și ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate, vă rugăm să accesați Politica de cookies a Google. Exclusiv aplicabil fișierelor cookie de Google Analytics, vă rugăm să accesați acest link.

Facebook / Instagram (Meta)

SITE-ul ESCAPE RESIDENCE utilizează module cookie specifice Meta – compania care deține Instagram și Facebook respectiv pixelul Facebook. Pentru a explica în detaliu cum utilizează Meta cookie-urile și alte tehnologii similare, în ce scop și ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate, vă rugăm să accesați Politica de cookies Instagram / Politica de cookies Facebook.


Denumire Cookie

Descrierea scopului

Durata de utilizare

_fbp

Folosit in scopuri de tracking a activității vizitatorilor website-ului pentru analiza în scop de marketing a Instagram conform Politicii de utilizare a fișierelor cookie de mai sus.

3 luni de la data primei accesări a website-ului


Cookie-uri de sesiune


Denumire Cookie

Descrierea scopului

Durata de utilizare

october_session

Cookie funcțional, nespecificat

Până la închiderea sesiunii curente

PHPSESSID

Cookie funcțional specific limbajului de programare PHP care menține diferite funcții în cadrul website-ului.

Până la închiderea sesiunii curente

Pentru gestionarea utilizării modulelor cookie la nivelul platformei ESCAPE RESIDENCE direct din setările browser-ului utilizat, transmitem în continuare link către instrucțiunile oferite de fiecare tip de motor de căutare utilizat: 

5. Unde vă transferăm datele?

Ca regulă generală, SYNERGY nu divulgă datele personale colectate către alte companii, organizații sau persoane din orice țară cu excepția entităților din grup și a altor organizații cu care putem colabora la un moment dat pentru a ne atinge scopurile contractuale sau ofertate. Prin urmare, putem trimite datele dumneavoastră cu caracter personal parțial sau în totalitate către unii dintre partenerii noștri contractuali, cum ar fi sub-antreprenori, companii de recrutare personal sau companii de promovare a serviciilor noastre. În orice moment, ne puteți solicita o listă actualizată a partenerilor contractuali care prelucrează datele dumneavoastră personale ca urmare a relației încheiate cu SYNERGY, la adresa de mail gdpr@syncons.eu iar persoana responsabilă cu preluarea solicitărilor privind prelucrarea datelor va reveni în cel mai scurt timp posibil, însă cel târziu în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării transmise. 

Drept urmare, ne asigurăm că partenerii noștri respectă normele Regulamentului General privind Protecția Datelor și au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal care vă aparțin. 

De asemenea, în cazul în care ne este impus de lege, transmitem datele dumneavoastră către anumite autorități de stat care pot să solicite astfel de date și informații. Astfel, putem transmite date și informații despre dumneavoastră

Promovarea serviciilor / proiectelor noastre este realizată prin campanii de promovare punctuale sau recurente prin intermediul paginii companiei noastre din cardul platformelor de socializare dar si prin alte medii de promovare convenționale, online sau offline. SYNERGY nu prelucrează date cu caracter personal care vă aparțin la nivelul acestei rețele. Astfel, dacă ne contactați prin funcția de mesagerie (chat) disponibilă în pagina dedicată, se va aplica Politica de confidențialitate a proprietarilor sau administratorilor respectivelor platforme (ex. Facebook sau Instagram, respectiv Meta) pe care vă recomandăm să le accesați (disponibile mai jos) în vederea obținerii mai multor informații privind modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de aceste companii. 

Politica de confidențialitate Facebook

Politica de confidențialitate Instagram 

6. Cat timp vă prelucram datele (perioada de stocare)?

Datele personale referitoare la interacțiunile dumneavoastră cu noi vor fi șterse conform termenelor de retenție stabilite în continuare. Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică format hârtie și/sau electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.  

DEPARTAMENT

ACTIVITATE DE PRLEUCRARE

PERIOADA DE RETENȚIE


Comunicări comerciale transmise prin e-mail 

Transmiterea către utilizatorii/clienți care au completat datele formularului de contact integrat în website sau care sunt interesați de ofertele companiei și care ne-au oferit adresa de e-mail în acest sens. 

6 luni de la data transmiterii fiecărei sesiuni de comunicări comerciale ulterior acestea sunt șterse integral din evidentele companiei.

Comercial

Apeluri telefonice pentru comunicări directe cu dumneavoastră

În prezent nu stocăm apelurile telefonice

Relații cu clienții

E-mail primit de la CLIENT pentru formularea unei reclamații / sesizări

3 ani de la data primirii acestuia în format fizic cât și în format electronic

Relații cu clienții

E-mail primit de la CLIENT pentru transmiterea unei solicitări în legătură cu activitatea comercială a companiei 

3 ani de la data primirii acestuia în format fizic cât și în format electronic. Dacă respectivele e-mailuri nu au impact juridic sau economic important în activitatea companiei, atunci acestea pot fi șterse la intervale mai scurte în funcție de decizia punctuală stabilită în ierarhia internă a organizației. 

Datele clienților care nu au semnat încă un contract cu SYNERGY dar cu care avem o comunicare continuă din punct de vedere al interesului manifestat pentru proiectele noastre. 

Până la data exprimării unui drept limitativ pentru prelucrarea datelor de către companie.

În general, până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive. În mod, actualizăm această bază de date ori de câte ori avem sau ni se aduce la cunoștință despre modificări ale acestor date și în orice caz, în fiecare an operăm actualizarea bazei de date și eliminăm prin ștergere informațiile care nu mai sunt actuale.

Utilizatori sau clienți inactivi din baza noastră de date, cu care nu comunicăm regulat, respectiv utilizatori interesați care au completat formularul de contact din cadrul website-ului sau ne-au contactat prin intermediul paginilor noastre de Facebook sau Instagram sau a căror date le prelucrăm în urma unei recomandări. 

6 luni de la data ultimei comunicări apoi ștergem datele cu caracter personal ale respectivului utilizator/client 


10 ani de la data încetării contractului

Consimțământ revocat

În maxim 30 de zile de la revocarea consimțământului acordat, ștergem datele cu caracter personal prelucrate, daca legea nu prevede altfel in cadrul desfășurării activității.

10 ani de la data încetării contractului

Comunicări scrise (e-mail) 

1 an de la data transmiterii e-mailului, cu excepția cazului în care relația juridică existentă (existenta unui contract semnat de închiriere sau vânzare – cumpărare) ne obligă să stocăm anumite informații pe o perioadă mai lungă, în funcție de prevederile legale în vigoare.

1 an de la data ultimului contact 

Fișiere cookies 

Termenele de prelucrare ale datelor cu caracter personal sunt prevăzute punctual în capitolul 4 privind utilizarea cookie-urilor. 

Până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive.

Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale în cadrul companiei, care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail gdpr@syncons.eu sau prin accesarea celorlalte mijloace de comunicare puse la dispoziție în cadrul prezentei Politici.

7. Solicitările de ștergere a datelor  

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un email pe adresa gdpr@syncons.eu în care trebuie să precizați următoarele: 

- Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al companiei; 

- Numele dumneavoastră; 

- Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (recrutare, contract încheiat, etc); 

- Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți; 

- Numărul total de înregistrări care trebuie șterse;  

Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este de cel mult 30 de zile de la data transmiterii solicitării. În măsură în care, complexitatea solicitării dumneavoastră implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns pentru, prelungirea nu va depăși un lu termen de 30 de zile lucrătoare. În acest sens, un reprezentant al companiei vă va comunica situația solicitării transmise.  

În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul SYNERGY cu ștergerea datelor menționate, vom trimite în atenția dumneavoastră un document care reprezintă punctul de vedere al companiei cu privire la solicitarea dumneavoastră și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:   

- Scopul/scopurile pe bază pentru care datele au fost prelucrate; 

- Date care au fost șterse/eliminate/distruse și activitatea de prelucrare din cadrul SYNERGY de care acestea au aparținut; 

- Numărul de înregistrări eliminate.  

Documentul fizic transmis, este semnat de un reprezentant al SYNERGY și este stocat și scanat în format electronic, pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele companiei o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către solicitant pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters.  

Dacă trimiteți o solicitare către SYNERGY în vederea accesului la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile prezentului capitol, încercăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, SYNERGY va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care SYNERGY ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea. 

8. Sesizări, întrebări si reclamații

În funcție de situație, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să:

Informațiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Website: https://www.dataprotection.ro/   

9. Informații suplimentare pentru situații specifice

Datele dumneavoastră personale sunt solicitate în scopul realizării interacțiunii cu dumneavoastră, astfel cum este stabilită prin formularul de contact de pe website, prin transmiterea unui e-mail sau prin apelare telefonică. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale nu vă putem transmite oferte personalizate, informații despre proiectele noastre viitoare, sau despre stadiul lucrărilor din cadrul ansamblului rezidențial.

10. Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră se pot schimba în timp, vă rugăm să mențineți datele de profil actualizate, sau să ne solicitați actualizarea acestora, ori de câte ori intervin schimbări, pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de prelucrare a datelor. 

Vă recomandăm să revizuiți din când în când prezenta Politică de confidențialitate pe care o putem modifica oricând, în măsura în care au intervenit schimbări legislative sau dacă au intervenit schimbări în activitatea noastră de business.  

11. Operatorul datelor cu caracter personal și informații de Contact

Operatorii de date cu caracter personal responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Societatea Comercială SYNERGY CONSTRUCT S.R.L.

Adresa sediului social: în București, str. Gara Herăstrău nr. 2, clădirea Equilibrium Center, et. 8, sector 2, CUI: 13886414, 

Număr de telefon: 0374340001 

Adresă de e-mail: office@syncons.eu. 

Informațiile de contact ale sediilor SYNERGY CONSTRUCT sunt disponibile AICI.

Societatea Comercială STRAULESTI 29 RESIDENTIAL S.R.L.

Sediu social: București, Sector 1, Strada GARA HERASTRAU nr. 2, Cladirea Equilibrum 

CUI: 43296539


© SYNERGY CONSTRUCT – Ultima versiune: aprilie 2022